§ 10. [Ochrona danych osobowych]

1.Wszystkie dane przesyłane przez Klienta do Sprzedawcy, są chronione zgodnie z Ustawą o danych osobowych i nie ulegają przetwarzaniu w jakichkolwiek innych celach niż realizacja zamówień. Kupujący podaje dane osobowe dobrowolnie oraz ma pełne prawo wglądu, poprawienia lub żądania zaprzestania (skasowania) przetwarzania swoich danych przechowywanych w bazie Sprzedawcy zgodnie z Ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. z 2002r, Nr 144, poz. 1204). Złożenie zamówienia u Sprzedawcy oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przez Inter-Merc S.c. [szczegółowe dane administratora znajdują się w § 1 Regulaminu] celem jego realizacji. Po realizacji zamówienia dane mogą zostać usunięte na wyraźną, pisemną dyspozycję klienta wysłaną na adres e-mailowy: intermercolsztyn@gmail.com lub na adres firmy. W przypadku, gdy Kupujący nie zadysponuje usunięcia danych, będą one przechowywane z zachowaniem wszelkich wymaganych norm poufności do czasu realizacji kolejnego zamówienia lub dyspozycji usunięcia z naszej bazy.

2. W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 rozporządzenia o ochronie danych osobowych zgodnych z - Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) zapewniamy, że dane osobowe naszych kontrahentów są przetwarzane wyłącznie do celów związanych z realizacją umów sprzedaży towarów i usług oraz dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego.

3. Informujemy, że Administratorem naszych danych osobowych kontrahentów jest Inter-Merc S.c. z siedzibą w Olsztynie 10-432 przy ul. Kołobrzeskiej 34a. Dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją usługi sprzedaży towarów i usług realizowanych w ramach działalności firmy Inter-Merc.

3.3 Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług, dokonywania płatności, obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń drogą elektroniczną oraz tradycyjną oraz korzystania ze sklepu internetowego 

3.4 Dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania wiążącej umowy sprzedaży oraz przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego.

3.5 Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane tylko w celu ewentualnego dochodzenia wzajemnych roszczeń.

3.6 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów opisanych w pkt 3.

3.7 Dane osobowe w firmie Inter-Merc przetwarzane są w sposób bezpieczny i nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

3.8 Jako administrator danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do danych, umożliwiamy ich sprostowanie, usunięcia ich na żądanie lub ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą może także skorzystać z uprawa do złożenia wobec Administratora sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych osobowych.

3.9 W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, każdemu kogo danymi osobowymi administrujemy przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.10 Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.